Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.Nic mówimy bowiem: „Ojcze mój, któryś jest w niebiesicch", ani: „Chleba mojego daj mi dzisiaj", ani też nikt nic żąda, by jemu tylko grzech był odpuszczony, czy też nic prosi za sobą tylko, by nie był wiedziony w pokuszenie i od złego zbawiony.Nasza modlitwa jest publiczna i wspólna, i gdy się modlimy, modlimy się nic za jednym, lecz za całym narodem, ponieważ cały naród jedno jesteśmy.Bóg pokoju i nauczyciel zgody, który nau-c*jł jedności.chciał, hy tak jeden nunlltl się /« wszystkich, jak on sam jednym wszystkich nosił To prawo modlitwy zachowali trzej mlodzicńt zamknięci w piecu ognistym, /jednoczeni w modlitwie i zgodni w jedni ducha, potwierdza to wiara Pisma S\v.które opowiada, jak się oni mor dając przy kład.którs w inniśmy naśladować, abyśmy i my mogli być tacy i modlitwie Mowt więc: „Ci trzej jakby jednymi ustami śpiewali hymn t gosławili Boga** (l)n 3.51).Mówili jakby jednymi ustami, choć Chrystus; nauczył ich jeszcze modlitwy.Dlatego mowa modlących sic była wyprą* ca i skuteczna, ponieważ pokojowa, prosta i duchowa modlitwa miała tosc u Pana.bierny, że t apostołowie tak sic modlili z uczniami po wnw wstąpieniu Pana Wszyscy trwali jednomyślnie na modlitwie z niewii i z Maryja.Matka Jezusowy, i z braćmi Jego" (Dz I.I4).Trwali na titwie jednomyślni w swej prośbie, okazując równocześnie obecnością i dą.-c Bóg.który sprawia, iż jednomyślni mieszkają w domu.dopus Boskiego i wiekuistego domu tylko tych.u których modlitwa jest jcdi mvslna.30.PORS MOIM-ITW YWiemy, -c trzej młodzieńcy z Danielem mężni w wierze i zwycię; mc wolt.przestrzegali przy odmawianiu modlitw godziny trzeciej, dziewiątej, na wy rażenie tajemnicy Trójcy Świętej, która w ostatnich i sach miała się objawić.Albowiem już pierwsza godzina przechodząc do ciej wskazuje na pełną liczbę Trójcy, także czas od czwartej do szóstej ża drugą Trójcę, a kiedy wypełni się czas od siódmej do dziewiątej, trzy razy po trzy godziny, jest już doskonała Trójca.Czciciele Boga czając już wcześniej duchowo ten podział godzin, chcieli się oddawać rwie w określonych prawem porach dnia.Potem jawne się stało, że on] tych godzinach dokonywały się tajemnice, ponieważ sprawiedliwi modJiłi Albowiem o godzinie trzeciej zstąpi) na uczniów Duch Święty, dopełnił łaski Pańskiej obietnicy.Podobnie Piotr wstępując o go< siej na wierzch dachu, został pouczony znakiem i głosem napoi Pana.by wszystkich dopuszczał do łaski zbawienia, ponieważ przedtenf pił w oczyszczenie pogan.Również i Pan ukrzyżowany o godzinie sz< dziewiątej grzechy nasze krwią swoją obmył, by zaś mógł nas przywrócić do życia, wtedy swoją męką dokonał zwycięstwa.Lecz dła nas teraz, najmilsi bracia, prócz godzin przestrzegany! niej.pomnożyły się pory modlitw i tajemnice.Trzeba bowiem i rai modlić, by ranną modlitwą czcić zmartwychwstanie Pańskie.Wyrażał giś w psalmach Duch Święty, mówiąc: „Królu mój i Boże mój, bo doj będę się modlił.Panie, rano i wysłuchasz głosu mego; od rana przed Tobą i kontemplował Cię” (Ps 5,3).I znów przez proroka mói„Od świtu czuwać będą przy mnie.mówiąc: „Pójdźcie, nawróćmy się do Pana Boga naszego” (Oz 6,1).Trzeba sic też koniecznie modlić, kiedy Mońce zachodzi i dzień sic kończy.Ponieważ Chrystus jest prawdziwym słońcem i prawdziwym dniem, przeto gdy słońce i dzień Świata ustępują, modlimy sic > prosimy, aby nad nami ponownie światło wzeszło; prosimy o przyjście Chrystusa, aby nam dał laskę światła wiekuistego.Że zaś Chrystus nazwany jest dniem, objaśnia to w psalmach Duch Święty, mówiąc: „Kamień, który odrzucili budujący stał się głową węgła.Stal się on przez Pana.a jest przedziwny w oczach naszych.Ten jest dzień, który Pan uczynił; radujmy się w nim i weselmy” (Ps 118.22-24).Podobnie, że jest nazwany słońcem, świadczy prorok Malachiasz, mówiąc: „Wzejdzie wam, bojącym się imienia Pana.słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w jego skrzydłach” (Ml 4.2).Ponieważ więc w Piśmie św.prawdziwym słońcem i prawdziwym dniem jest Chrystus, przeto nie ma dla chrześcijan godziny, w której by często i zawsze nie należało czcić Boga; abyśmy będąc w Chrystusie, to jest w prawdziwym słońcu i dniu, przez cały dzień trwali na modlitwie; kiedy zaś według praw świata noc przychodzi na zmianę, ciemności nocne nic mogą dla modlących się stanowić żadnej przeszkody, ponieważ dla synów światłości dzień jest i w nocy.Kiedy bowiem jest bez światła ten.kto ma światło w sercu? Albo kiedyż nie ma słońca i dnia dla tego, dla kogo słońcem i dniem jest Chrystus?My więc, którzy zawsze jesteśmy w Chrystusie, to jest w Świetle, nawet w nocy nic przerywajmy modlitwy.W ten sposób nieustannie prosząc, czuwając i zbierając zasługi u Boga, trwała na modlitwie Anna wdowa, jak to jest napisane w Ewangelii: „Nie odchodziła z kościoła, postami i modlitwami służąc we dnie i w nocy” (Łk 2,37).Niech to widzą zarówno poganie, którzy jeszcze nie zostali oświeceni, jak i żydzi, którzy, opuściwszy światło, pozostali w ciemnościach.My zaś, najdrożsi bracia, którzy zawsze jesteśmy w świetle Pana, którzy pamiętamy i trwamy w tym.czym po otrzymaniu laski zaczęliśmy być, uważajmy noc za dzień.Wierzmy, iż zawsze chodzimy w Świetle, nic wikłajmy się w ciemnościach, z których się uwolniliśmy, nic uważajmy za krzywdę nocnych modłów, nie bądźmy leniwi i opieszali w modlitwie.Odnowieni i odrodzeni duchowo dzięki łaskawości Boga.naśladujmy to, czym będziemy; mając zaś przeżywać w królestwie sam dzień bez nocnej przerwy, czuwajmy w nocy tak.jak w dzień; mając wreszcie zawsze się modlić i składać Bogu dzięki, tu także nie przestajemy modlić się i dziękować.31.O co SIĘ MODLIĆPowinniśmy błagać majestat Boży o pokój dla Kościoła.Wspierajmy się wzajemnie modlitwami.Strzeżmy się i uzbrajajmy.Módlmy się za upadłych.aby powstali.Módlmy się za tych, którzy trwają, aby pokusa nic dopr dzila ich do miny.Módlmy się za tych, którzy, juk nam donoszą.up aby zrozumieli wielkość swej winy i me pragnęli natychmiastowego, p wczesnego podania im lekarstwa.Módlmy się.aby pokuta upadłych zy im przebaczenie.Żeby uznawszy swój występek, zechcieli tymczasowo zywać nam cierpliwość i nic wprowadzali zamętu do Kościoła, którym miotają fale.Żeby nie wzniecali wewnętrznych prześladowań i do swych występków nic dodawali jeszcze swego niepokoju.(.) Bar pomoże skromna modlitwa, pełne czci błaganie, konieczna pokora i gorli cierpliwość.Jako posłów swych cierpień niech wyślą Izy swoje.Ich obi mi niech będą westchnienia, płynące z głębi serca, a świadczące o ich bo i wstydzie z powodu występku, jakiego się dopuścili.32.Tr/.kha su-, mooi.iC za innychNiech każdy modli się do Boga nic tylko za siebie, lecz za wszys braci tak.jak Pan nauczy! nas się modlić.Poszczególnym me nakazuje prywatnej modlitwy, lecz każe się zgodnie i wspoime za wszystkich.Jeśli Pan zobaczy, że jesteśmy pok zgoćm [ Pobierz całość w formacie PDF ]